top of page

Vår vision

På Svea Education har vi en inkluderande inlärningsmiljö där alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential. Våra utbildningar fokuserar på praktiska färdigheter och är tätt kopplade till näringslivet. Vi erbjuder en trygg och stöttande inlärningsmiljö med stöd, resurser och verktyg som behövs.

 

Vår vision är att hjälpa varje elev att uppnå sina studiemål och fulla potential. Vi ser utbildning som nyckeln till en framtid med större gemenskap och mindre segregering. Detta innebär att vi ger våra elever de verktyg de behöver för att lyckas i livet och tror på varje elevs unika talanger och möjlighet att bli nästa stora framgångssaga.

 

Välkommen att bli en del av vår gemenskap och fullfölj dina studiedrömmar tillsammans med oss!

Vårt arbetssätt

Vi arbetar aktivt för att ge eleverna stöd och resurser för att säkerställa deras framgång.

Våra lärare och personal strävar efter att skapa en positiv och inkluderande kultur där eleverna känner sig välkomnade och respekterade.

Vi ser utbildning som nyckeln till en bättre framtid och vill hjälpa varje elev att uppnå sin fulla potential och klara sina studiemål.

Cover.jpg

Utbildning som skapar en gemensam framtid

Våra certifieringar

ISO 9001 och ISO 14001

Vi är ett certifierat utbildningsföretag via Almega och innehar två ISO certifieringar (ISO 14001 och ISO 9000).

Vi på Svea Education är stolta över att berätta att vi är ett certifierat utbildningsföretag som erhållit:
ISO 14001 - för vårt miljöledningssystem. En viktig milstolpe för oss som visar vårt engagemang kring att minska negativa miljöpåverkan genom ett effektivt och strukturerat miljöarbete. ISO 14001 är bevis på att vårt företag arbetar i förebyggande syfte vad gäller miljön och använder bästa möjliga teknik där det är ekonomiskt möjligt och lämpligt. Certifieringen innebär också att vi systematiskt övervakar och mäter vår miljöprestanda och strävar efter ständiga förbättringar.


ISO 9000 - för vår kvalitetsledning. Certifieringen ger oss förbättring av interna processer, kundrelationer och levererade produkter och tjänster. Det innebär färre missförstånd och klagomål, systematisk förbättring, ökad medarbetarinvolvering, ökat förtroende och förbättrad produktivitet och konkurrenskraft. Det är en väl etablerad standard för kvalitetsledning och vi ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa produkter och tjänster till våra elever och skolor.

Almega

Vi på Svea Education är stolta över att vara auktoriserade enligt utbildningsföretagen Almega - en garanti för god kvalitet. 

Almega är en organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling.  Utmärkelsen innebär att vi på Svea Education är ett företag som håller hög kvalitet inom våra utbildningar och uppfyller de  krav som krävs för att erhålla denna utmärkelse.

Med vår auktorisation från Almega kan våra elever vara trygga i att vi på Svea Education är ett seriöst företag som håller en hög standard när det gäller kvalitetssäkring och hantering av eventuella klagomål. Våra elever kan känna sig säkra på att de får högsta möjliga kvalitet när det gäller utbildning och kompetens.

 

Vi är stolta över vår auktorisation och ser den som en bekräftelse på vårt engagemang för att höja kvaliteten inom utbildning och hjälpa våra elever att nå sina mål. Med den kan vi inspirera och hjälpa fler personer att nå sin fulla potential genom att erbjuda högkvalitativa utbildningar som kan göra en verklig skillnad i deras liv och karriärer.

Cover.jpg

Utbildning som skapar en gemensam framtid

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Svea Education erbjuder utbildning på såväl grund- som gymnasienivå med yrkesutbildningar och högskoleförberedande kurser, samt SFI (Svenska för invandrare)

Du ansöker till oss genom den kommun som du är folkbokförd i.
Vi har löpande antagning vilket betyder att:

- våra gymnasiala- och grundläggande kurser startar var femte vecka, året runt i Kista och i Skärholmen.

- SFI startar varje vecka med en introduktion på måndagar i Skärholmen.
 

Alla utbildningar och kurser är avgiftsfria samt berättigade med studiemedel från CSN, med undantag från SFI. Svenskundervisning för invandrare (SFI) är avgiftsfritt men inte berättigat med studiemedel.

Vår vision

Våra certifieringar

Vi är ett certifierat utbildningsföretag via Almega och innehar två ISO certifieringar (ISO 14001 och ISO 9000).

Vi på Svea Education är stolta över att berätta att vi är ett certifierat utbildningsföretag som erhållit:
ISO 14001 - för vårt miljöledningssystem. En viktig milstolpe för oss som visar vårt engagemang kring att minska negativa miljöpåverkan genom ett effektivt och strukturerat miljöarbete. ISO 14001 är bevis på att vårt företag arbetar i förebyggande syfte vad gäller miljön och använder bästa möjliga teknik där det är ekonomiskt möjligt och lämpligt. Certifieringen innebär också att vi systematiskt övervakar och mäter vår miljöprestanda och strävar efter ständiga förbättringar.


ISO 9000 - för vår kvalitetsledning. Certifieringen ger oss förbättring av interna processer, kundrelationer och levererade produkter och tjänster. Det innebär färre missförstånd och klagomål, systematisk förbättring, ökad medarbetarinvolvering, ökat förtroende och förbättrad produktivitet och konkurrenskraft. Det är en väl etablerad standard för kvalitetsledning och vi ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa produkter och tjänster till våra elever och skolor.

ISO 9001 och ISO 14001

Sverige har ett rikt arv av entreprenörskap och innovation. Svea Gymnasium grundades med övertygelsen om att Sverige kan bli ännu bättre på att föra detta arv vidare. Entreprenörskap handlar om att inkludera alla, oavsett bakgrund, i jakten på nästa stora affärsidé.

Almega

bottom of page