top of page

Vår Personal

Medicinska insatser

Telefonnummer

Medicinska insatser

Telefonnummer

Psykologiska insatser

Telefonnummer

Psykologiska insatser

Telefonnummer

Cover.jpg

Studenthälsa

Vi bryr oss lika mycket om dig som vi bryr oss om dina studier!

Vi prioriterar våra studenters välmående

Vi på Svea Education lägger stor vikt vid din personliga utveckling. För att du som elev ska känna studieglädje och ha motivation att prestera på topp är det av yttersta vikt för oss att ta ansvar för din hälsa och välbefinnande på flera plan. Vårt engagerade elevhälsoteam jobbar aktivt och finns där för dig.

Vi på Svea Education bryr oss om dig och din hälsa. Vi vet att för att du ska lyckas bra i din skolgång är det viktigt att du mår bra både fysiskt och psykiskt. Därför finns vårt elevhälsoteam och stora ansvarstagande för att se till att du som elev känner dig frisk, trygg och välmående. Vi värdesätter din psykiska hälsa lika högt som din fysiska och strävar efter att kunna hjälpa dig att må bra på alla sätt.

Frågor och svar

 • Utbildning
  - Rektorsutbildning, Stockholms universitet (2018 - 2020) - Kvalitetssäkrat Försvarsmaktens sjukvårdsutbildning (2017 - 2019) - Distriktssköterska, Stockholms universitet (2017 - 2019) - Ambulanssjuksköterska, Kalmar University College (2015 - 2015) - Vårdlärare, Lärarhögskolan Stockholm (1997 - 2000) - Palliativ vård, Ersta diakoni Stockholm (1998 - 1999) - Sjuksköterska Röda korset, Stockholm (1988 - 1991)
 • Arbetserfarenhet
  - Rektor på Svea SFI och SVA (2021 - nu) - Rektor på ABF, Liljeholmen (2019 - 2021) - Biträdande rektor på Lernia, Skärholmen och Sätra (2016 - 2019) - Vårdlärare/lärare barn och fritid på Sweja kunskapscenter (2015 - 2016) - Utbildningsansvarig på Medlearn (2010 - 2016) - Ambulanssjuksköterska på Falck ambulans och Aisab, Stockholm (2007 - 2010) - Biträdande rektor på påbyggnadsutbildningen för ambulanssjukvårdare, Doctus Gustavsberg (2001 - 2006)
 • Arbetserfarenhet
  - Rektor på Svea VUX (2022 - nu) - Rektor på KUI (2017 - 2022) - Vårdlärare på KUI (2016 - 2017) - Verksamhetschef på MoA Lärcentrum (2015 - 2016) - Utbildningchef Medlearn (2013 - 2015) - Rektor på Didaktus (2008 - 2013) - Vårdlärare på Didaktus (2005 - 2008) - NO-lärare på Vittra (2004 - 2005)
 • Utbildning
  Statlig befattningsutbildning - rektor, Uppsala universitet (2010-2012) KBT, Sverigehälsan (2008-2009) Vårdlärarexamen, Lärarhögskolan i Malmö (2002-2003) Leg sjuksköterska, Stockholms universitet (1995-1998)
 • Arbetserfarenhet
  - Rektor för Svea Gymnasium (2023 - nu) - Ledamot i styrelsen för ABF Sigtuna/norra Stockholm/norra Stockholms län (1994 - nu) - Rektor för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor (2019-2023) - Rektor för Arlandagymnasiet i Sigtuna (2008-2019) - Ersättare/ledamot i styrelsen för Destination Sigtuna (2005-2015) - Ledamot/ordförande i Kulturskolans föräldraförening (2010-2015) - Ordförande i Sigtuna Symphonic band (2007-2010) - Ordförande/vice ordförande i demokratiberedningen, Sigtuna (2003) - Rektor i Upplands Väsby kommun (2000 - 2001) - Biträdande rektor i Upplands Väsby kommun (2000 - 2000) - Lärare Upplands Väsby kommun (1999-2000) - Ämneslärare och utskottsordförande Sigtuna kommun (1993 - 2006) - Grundskolelärare i Sollentuna kommun (1994-1999) - Speciallärare vikariat i Sigtuna kommun (1994 - 1994) - Fritidsledare, Unga Örnar (1982 - 1989) - Ledamot i Centralstyrelsen, SECO (1980 - 1982)
 • Utbildning
  - Utvecklande ledarskap, Försvarshögskolan (2020-2020) - Ledarutvecklingsprogram Sigtuna Kommun, HRM Affärsutveckling (2014-2015) - Den globala resan - resa i levande historia (2014) - Rektorslyftet, Stockholm universitet (2011 - 2012) - Rektorsutbildning, Uppsala universitet (2002 - 2005) - Ledarskapsutvecklingsprogram, Brøgger & partners (2001 - 2002) - Grundskollärarlinjen, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm (1989 - 1993) - Pedagogik, fortsättningskurs, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm (1993 - 1993) - Grundkurs i idéhistoria, Stockholms universitet (1989 - 1989)
 • Vem kan lämna in en synpunkt?
  Alla som har någon koppling till någon av våra utbildningar. Elever som läser, har läst eller ska läsa hos oss eller en anhörig till eleven. Vi ser synpunkter som en chans till förbättring av våra verksamheter så tveka inte med att höra av dig. Försök dock att hålla det konstruktivt och inte diskriminera eller använda personangrepp.
 • Bör jag upprätta och spara en kopia av mitt inskickade formulär?
  Det är inte nödvändigt men rekommenderas för säkerhetens skull. Vi nås alltid av det som har skickats in och återkopplar till avsändaren omgående, men undantag förekommer alltid.
 • Kan jag endast lämna synpunkter/klagomål i detta formulär?
  Du kan antingen skicka in det här eller kontakta oss direkt, via mejl eller telefon. För absolut snabbast återkoppling och eventuella åtgärder rekommenderar vi att prata med din lärare eller annan personal på skolan.
 • Test 1
  Svar 1
 • Test 1
  Svar 1
 • rert
  Svar
 • Test
  Svar
 • Test5te
  Svar
 • Test
  Svar
 • Spelar det någon roll om jag studerar i klassrum eller på distans?
  Nej, det gör det inte! Vi välkomnar alla våra elever. Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar bra för just dig.
 • Vad är studenthälsan?
  Det är ett team som arbetar för att du som student hos oss ska må bra. Hit kan du vända dig om du upplever problem med din psykiska eller fysiska hälsa. Däremot om du blir sjuk eller kräver större sjukvårdsinsatser rekommenderar vi dig att söka vård hos sjukhus eller vårdcentral.
 • När ska jag vända mig till studenthälsan?
  Om du upplever sämre mående kopplat till din studiesituation eller om du behöver någon att prata med. Vi har tystnadsplikt så länge det inte handlar om fara för ditt eller någon annans liv. Du kan exempelvis vända dig till oss om du upplever stress, nedstämdhet, ångest eller behöver rådgivning gällande dina levnadsvanor så som kost, sömn, träning och beroendevanor.
 • Kan ni på studenthälsan verkligen hjälpa mig?
  Det är svårt att säga, men med vår erfarenhet så har alla som kommit till oss blivit hjälpa mer eller mindre. Att få prata av sig med någon som lyssnar kan ibland vara det enda som krävs. Eller så hjälper vi eleven vidare alternativt ger råd och verktyg som kan vara hjälpsamma. För oss är ingenting konstigt eller pinsamt. Alla människor behöver stöd då och då. Ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående som varken känner ens familj eller vänner och som man aldrig behöver träffa i det privata livet.
 • Vilka jobbar på studenthälsan?
  Hos oss på Svea Education består studenthälsan av: - Kurator - Rektor - Skolsköterska - Specialpedagog
 • När ska jag inte vända mig till studenthälsan?
  Vi rekommenderar dig att vända dig till annan vård när: - Du behöver medicin eller sjukskrivning - Du vill utredas för diagnoser, exempelvis adhd eller dyslexi - Dina svårigheter inte är studiekopplade - Du behöver långvarig samtalsbehandling med psykoterapi Vi vill såklart att du ska vända dig till oss om det finns någon särskild på skolan du känner dig trygg och bekväm med. I så fall kan ni tillsammans hitta bästa lösningen för dig.
 • Hur brukar det se ut när man kontaktar studenthälsan?
  Det brukar inledas med ett samtal där ni kommer fram till vad just du behöver. Du träffar ofta bara en person från studenthälsan (den du önskar) och tillsammans kartlägger ni och reder ut vad som vore bäst för dig. Ibland räcker det med ett samtal och ibland behövs flera. Allt är okej. Tillsammans bestämmer vi hur vi ska gå vidare, lösningar och eventuella målsättningar och hur ofta vi ska ses. Du kan när som helst avbryta kontakten med oss. Detsamma gäller att återuppta kontakten med oss. Våra dörrar står alltid öppna för dig.

Elevhälsans insatser

Medicinska insatser

En viktig del av skolans hälsofrämjande arbete är medicinska insatser. På Svea Education har vi både skolläkare och skolsköterska som tar emot elever för hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser. Vi uppmuntrar våra elever till att göra en allmän hälsokontroll hos oss.

Psykologiska insatser

För att förebygga sociala, känslomässiga och psykologiska problem har vi en skolpsykolog ger det stöd eleven behöver. Vi vet att elevens psykiska hälsa har en avgörande påverkan på studieresultatet och tar därför våra elevers mående och välbefinnande på stort allvar. 

Psykosociala insatser

Skolkuratorn ansvar för Svea Educations psykosociala insatser genom att hjälpa eleverna att må bra, trivas i skolan och uppfylla sina kunskapsmål. Vår skolkurator finns för att hjälpa våra elever med frågor och funderingar gällande både skolan, hemmet och fritiden. 

Specialpedagogiska insatser

Elevhälsan på Svea Education beslutar om specialpedagogiska insatser. Insatserna syftar till att stötta och underlätta i elevernas lärande och skolsvårigheter. För att möta behoven tidigt samverkar elevhälsan kring elevens psykiska och fysiska hälsa samt sociala situation.

Vad gör elevhälsan?

På Svea Education prioriterar vi våra elevers hälsa och välbefinnande lika högt som deras akademiska framgångar. För att säkerställa detta följer vi skollagen och har elevhälsoteam med hög kompetens. Teamet består av skolkurator, skolsköterska, rektor, skolpsykolog och specialpedagog.

Vi på elevhälsoteamet finns här för att ge dig som elev de resurser du behöver för att underlätta din inlärning, utveckling och få en så givande och positiv skoltid som möjligt.

 

Så är du elev hos oss och behöver du hjälp eller stöd: Kom till oss! Vi finns här för dig.

Vad gör elevhälsan?

På Svea Education prioriterar vi våra elevers hälsa och välbefinnande lika högt som deras akademiska framgångar. För att säkerställa detta följer vi skollagen och har elevhälsoteam med hög kompetens. Teamet består av skolkurator, skolsköterska, rektor, skolpsykolog och  specialpedagoger.

Vi på elevhälsoteamet finns här för att ge dig som elev de resurser du behöver för att underlätta din inlärning,  utveckling och få en så givande och positiv skoltid som möjligt.

 

Så är du elev hos oss och behöver du hjälp eller stöd: Kom till oss! Vi finns här för dig.

Vår Personal

Medicinska insatser

Telefonnummer

Medicinska insatser

Telefonnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

Psykologiska insatser

Telefonnummer

Elevhälsans insatser?

En viktig del av skolans hälsofrämjande arbete är medicinska insatser. På Svea Education har vi både skolläkare och skolsköterska som tar emot elever för hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser. Vi uppmuntrar våra elever till att göra en allmän hälsokontroll hos oss.

Medicinska insatser

För att förebygga sociala, känslomässiga och psykologiska problem har vi en skolpsykolog ger det stöd eleven behöver. Vi vet att elevens psykiska hälsa har en avgörande påverkan på studieresultatet och tar därför våra elevers mående och välbefinnande på stort allvar. 

Psykologiska insatser

Skolkuratorn ansvar för Svea Educations psykosociala insatser genom att hjälpa eleverna  att må bra, trivas i skolan och uppfylla sina kunskapsmål. Vår skolkurator finns för att hjälpa våra elever med frågor och funderingar gällande både skolan, hemmet och fritiden. 

Psykosociala insatser

Elevhälsan på Svea Education beslutar om specialpedagogiska insatser. Insatserna syftar till att stötta och underlätta i elevernas lärande och skolsvårigheter. För att möta behoven tidigt samverkar elevhälsan kring elevens psykiska och fysiska hälsa samt sociala situation.

Specialpedagogiska insatser

Vi prioriterar våra studenters välmående

Vi på Svea Education bryr oss om dig och din hälsa. Vi vet att för att du ska lyckas bra i din skolgång är det viktigt att du mår bra både fysiskt och psykiskt. Därför finns vårt elevhälsoteam och stora ansvarstagande för att se till att du som elev känner dig frisk, trygg och välmående. Vi värdesätter din psykiska hälsa lika högt som din fysiska och strävar efter att kunna hjälpa dig att må bra på alla sätt.

bottom of page