top of page
Open Site Navigation

Vår Personal

Medicinska insatser

Telefonnummer

Medicinska insatser

Telefonnummer

Psykologiska insatser

Telefonnummer

Psykologiska insatser

Telefonnummer

Cover.jpg

Studenthälsa

Vi bryr oss lika mycket om dig som vi bryr oss om dina studier!

Vi prioriterar våra studenters välmående

Vi på Svea Education lägger stor vikt vid din personliga utveckling. För att du som elev ska känna studieglädje och ha motivation att prestera på topp är det av yttersta vikt för oss att ta ansvar för din hälsa och välbefinnande på flera plan. Vårt engagerade elevhälsoteam jobbar aktivt och finns där för dig.

Vi på Svea Education bryr oss om dig och din hälsa. Vi vet att för att du ska lyckas bra i din skolgång är det viktigt att du mår bra både fysiskt och psykiskt. Därför finns vårt elevhälsoteam och stora ansvarstagande för att se till att du som elev känner dig frisk, trygg och välmående. Vi värdesätter din psykiska hälsa lika högt som din fysiska och strävar efter att kunna hjälpa dig att må bra på alla sätt.

Frågor och svar

Elevhälsans insatser

Medicinska insatser

En viktig del av skolans hälsofrämjande arbete är medicinska insatser. På Svea Education har vi både skolläkare och skolsköterska som tar emot elever för hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser. Vi uppmuntrar våra elever till att göra en allmän hälsokontroll hos oss.

Psykologiska insatser

För att förebygga sociala, känslomässiga och psykologiska problem har vi en skolpsykolog ger det stöd eleven behöver. Vi vet att elevens psykiska hälsa har en avgörande påverkan på studieresultatet och tar därför våra elevers mående och välbefinnande på stort allvar. 

Psykosociala insatser

Skolkuratorn ansvar för Svea Educations psykosociala insatser genom att hjälpa eleverna  att må bra, trivas i skolan och uppfylla sina kunskapsmål. Vår skolkurator finns för att hjälpa våra elever med frågor och funderingar gällande både skolan, hemmet och fritiden. 

Specialpedagogiska insatser

Elevhälsan på Svea Education beslutar om specialpedagogiska insatser. Insatserna syftar till att stötta och underlätta i elevernas lärande och skolsvårigheter. För att möta behoven tidigt samverkar elevhälsan kring elevens psykiska och fysiska hälsa samt sociala situation.

Vad gör elevhälsan?

På Svea Education prioriterar vi våra elevers hälsa och välbefinnande lika högt som deras akademiska framgångar. För att säkerställa detta följer vi skollagen och har elevhälsoteam med hög kompetens. Teamet består av skolkurator, skolsköterska, rektor, skolpsykolog och  specialpedagoger.

Vi på elevhälsoteamet finns här för att ge dig som elev de resurser du behöver för att underlätta din inlärning,  utveckling och få en så givande och positiv skoltid som möjligt.

 

Så är du elev hos oss och behöver du hjälp eller stöd: Kom till oss! Vi finns här för dig.

Vad gör elevhälsan?

På Svea Education prioriterar vi våra elevers hälsa och välbefinnande lika högt som deras akademiska framgångar. För att säkerställa detta följer vi skollagen och har elevhälsoteam med hög kompetens. Teamet består av skolkurator, skolsköterska, rektor, skolpsykolog och  specialpedagoger.

Vi på elevhälsoteamet finns här för att ge dig som elev de resurser du behöver för att underlätta din inlärning,  utveckling och få en så givande och positiv skoltid som möjligt.

 

Så är du elev hos oss och behöver du hjälp eller stöd: Kom till oss! Vi finns här för dig.

Vår Personal

Medicinska insatser

Telefonnummer

Medicinska insatser

Telefonnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

Psykologiska insatser

Telefonnummer

Elevhälsans insatser?

En viktig del av skolans hälsofrämjande arbete är medicinska insatser. På Svea Education har vi både skolläkare och skolsköterska som tar emot elever för hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser. Vi uppmuntrar våra elever till att göra en allmän hälsokontroll hos oss.

Medicinska insatser

För att förebygga sociala, känslomässiga och psykologiska problem har vi en skolpsykolog ger det stöd eleven behöver. Vi vet att elevens psykiska hälsa har en avgörande påverkan på studieresultatet och tar därför våra elevers mående och välbefinnande på stort allvar. 

Psykologiska insatser

Skolkuratorn ansvar för Svea Educations psykosociala insatser genom att hjälpa eleverna  att må bra, trivas i skolan och uppfylla sina kunskapsmål. Vår skolkurator finns för att hjälpa våra elever med frågor och funderingar gällande både skolan, hemmet och fritiden. 

Psykosociala insatser

Elevhälsan på Svea Education beslutar om specialpedagogiska insatser. Insatserna syftar till att stötta och underlätta i elevernas lärande och skolsvårigheter. För att möta behoven tidigt samverkar elevhälsan kring elevens psykiska och fysiska hälsa samt sociala situation.

Specialpedagogiska insatser

Vi prioriterar våra studenters välmående

Vi på Svea Education bryr oss om dig och din hälsa. Vi vet att för att du ska lyckas bra i din skolgång är det viktigt att du mår bra både fysiskt och psykiskt. Därför finns vårt elevhälsoteam och stora ansvarstagande för att se till att du som elev känner dig frisk, trygg och välmående. Vi värdesätter din psykiska hälsa lika högt som din fysiska och strävar efter att kunna hjälpa dig att må bra på alla sätt.

bottom of page