SveaEducation_Web_Undeskoteska-05.png

Studera till undersköterska

Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Hos Svea Education kan du läsa en kommunal yrkesutbildning och bli undersköterska. Utbildningen kan leda till arbete på sjukhus, vårdcentral eller inom hemtjänsten och på äldreboende.

Bli undersköterska

Framtidsutsikter och lön

Att jobba som undersköterska är ett uppskattat yrke. Det är lätt att få anställning och finns gott om lediga jobb. Medellönen för en undersköterska ligger på 28.900 kronor i månaden före skatt.

Arbetsplatsförlagt lärande

Som en del av utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du lära dig praktiska kunskaper på sjukhus, inom hemtjänsten eller på äldreboende.

Behörighet

För att bli undersköterska krävs det godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Saknar du behörighet genom svenska som andraspråk?

Har du avklarat din SFI, går programmet att kombinera med att samtidigt läsa svenska som andraspråk . Vi har behöriga lärare med lång erfarenhet av att arbeta med svenska som andraspråk kombinerat med yrkesutbildning.

Det här kommer du att lära dig

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.

 • Kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättningar.

 • Kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.

 • Förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

 • Kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.

 • Förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.

 • Förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

 • Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
   

Totalpoäng: 1500

 

Info om kurslitteratur 

3 januari

Nästa kursstart

7 november

Sista ansökningsdatum

Har du några frågor?

Att studera hos
Svea Education

Gillar du att hjälpa andra människor och vill ha ett jobb som gör skillnad? Då kan jobbet som undersköterska vara något för dig. 

Aster Asmerom Yemane studerar till undersköterska, hon läser just nu kursen Medicin 2 och läser samtidigt svenskakurser vid sidan av för att förbättra sina språkkunskaper.

"Det känns värdefullt för mig att kunna hjälpa äldre människor."
Varför valde du att studera till undersköterska?

För att jag tycker om att hjälpa människor, och främst att hjälpa äldre. I mitt hemland Eritrea bor mina föräldrar kvar och det känns jobbigt att inte kunna ta hand om dem på plats, särskilt nu när de är äldre. Därför känns det värdefullt för mig att kunna hjälpa äldre människor här i Sverige som behöver vård och som kanske är väldigt ensamma.
 

Vad fick dig att välja Svea Education och inte någon annan skola?

Jag studerade tidigare hos en konkurrent till Svea Education men trivdes inte särskilt bra. Studietakten var för långsam och jag kände inte att jag kom framåt med min utbildning. Mina vänner rekommenderade mig Svea Education, så jag bytte hit.
 

Vad uppskattar du mest med Svea Educations studieupplägg?

Böckerna är enkla att förstå och lärarna är väldigt duktiga och omtänksamma.
 

Om du fick sammanfatta Svea Education med tre ord, vilka ord skulle du välja?

Bäst, hjälpsamma och trygga. Känner mig som fisken i vattnet hos Svea Education.
 

Skulle du rekommendera Svea Education till vänner och bekanta?

Absolut, jag rekommenderar Svea Education starkt till alla mina vänner!