SveaEducation_Web_Undeskoteska-05.png

Studera till undersköterska

Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Hos Svea Education kan du läsa en kommunal yrkesutbildning och bli undersköterska. Utbildningen kan leda till arbete på sjukhus, vårdcentral eller inom hemtjänsten och på äldreboende.

Bli undersköterska

Framtidsutsikter och lön

Att jobba som undersköterska är ett uppskattat yrke. Det är lätt att få anställning och finns gott om lediga jobb. Medellönen för en undersköterska ligger på 28.900 kronor i månaden före skatt.

Arbetsplatsförlagt lärande

Som en del av utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du lära dig praktiska kunskaper på sjukhus, inom hemtjänsten eller på äldreboende.

Behörighet

För att bli undersköterska krävs det godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Saknar du behörighet genom svenska som andraspråk?

Har du avklarat din SFI, går programmet att kombinera med att samtidigt läsa svenska som andraspråk . Vi har behöriga lärare med lång erfarenhet av att arbeta med svenska som andraspråk kombinerat med yrkesutbildning.

Det här kommer du att lära dig

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.

 • Kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättningar.

 • Kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.

 • Förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

 • Kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.

 • Förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.

 • Förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

 • Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
   

Totalpoäng: 1500

 

Info om kurslitteratur 

15 november

Nästa kursstart

19 september

Sista ansökningsdatum

Har du några frågor?

Studera hos Svea Education

Gillar du att hjälpa andra människor och vill ha ett jobb som gör skillnad? Då kan jobbet som undersköterska vara något för dig.