Undersköterska

Vill du ge god vård till de som behöver en hjälpande hand?

 

Det här paketet är det första steget i utbildningen till undersköterska. Utbildningen till undersjuksköterska är en yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet som riktar sig till dig som vill arbeta som undersköterska. Programmet kan exempelvis leda till arbete på sjukhus, vårdcentral eller inom hemtjänsten.

Studerar du hos oss finns det möjlighet att läsa kurserna antingen dagtid, kvällstid eller på distans. Utbildningen finns tillgänglig både på heltid och på halvtid för dig som inte kan studera varje dag.
Som del av utbildning ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Paketet går också att läsa samtidigt som du läser grundläggande svenska. Hos oss finns modersmålsstödjare och behöriga lärare med lång erfarenhet av att arbeta med svenska som andraspråk kombinerad med yrkesutbildning.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Vid Svea Education har du möjlighet att välja programinriktning mot Hälso- och sjukvård samt Äldreomsorg. För att få undersköterskeexamen krävs det att du läser kurser från programfördjupningen inom vård- och omsorg samt Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Samhällskunskap 1a1 och specialisering inom vård- och omsorg (t ex genom gymnasiearbete). Totala poäng 1500.

Utbildningen till undersköterska syftar till att ge eleven

Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 

  • Kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

  • Kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.

  • Kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

  • Kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.

  • Förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.

  • Förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

  • Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

  • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

 

Kurslitteratur

Se vår litteraturlista för information om aktuell kurslitteratur.

 APL

Som del av utbildning ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vänligen notera att vissa APL-platser kräver att eleven har ett godkänt hälsointyg för att få göra sin praktik. 

Betyg

Deltagare kan ansöka om betygsutdrag hos Vuxenutbildningen i lämplig kommun och på så sätt erhålla betyg. Kontakta Vuxenutbildningen i lämplig kommun för mer information.

Plats

Kista

Intresseanmälan

Svea Education

Nästan där

Om Svea Education

Svea Education bildar tillsammans en familj av högkvalitativa utbildningar inom ekonomi, språk, barn och fritid samt vård och omsorg. 
Svea Education är en del av Svea Partners: Tillsammans bygger vi välfärden.

Kontakt

Knarrarnäsgatan 13

164 40, Kista, Sverige

08-25 90 00

info@sveaeducation.se

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon

© 2020  Svea Education AB