Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer.

 

Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket.

 

Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.

Hos oss på Svea Education har du möjlighet att läsa hela vägen från nationell delkurs 1 i grundläggande svenska som andraspråk, upp till svenska som andraspråk 3 på gymnasial nivå.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1, 100 poäng.

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2, 200 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk, nationell delkurs 1.

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3, 200 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk, nationell delkurs 2.

 

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4, 200 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk, nationell delkurs 3.

Svenska som andraspråk 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

 

Svenska som andraspråk 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk 1.

 

Svenska som andraspråk 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk 2.

Intresseanmälan

Svea Education

Nästan där

Om Svea Education

Svea Education bildar tillsammans en familj av högkvalitativa utbildningar inom ekonomi, språk, barn och fritid samt vård och omsorg. 
Svea Education är en del av Svea Partners: Tillsammans bygger vi välfärden.

Kontakt

Knarrarnäsgatan 13

164 40, Kista, Sverige

08-25 90 00

info@sveaeducation.se

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon

© 2020  Svea Education AB