Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer.

 

Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket.

 

Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.

Hos oss på Svea Education har du möjlighet att läsa hela vägen från nationell delkurs 1 i grundläggande svenska som andraspråk, upp till svenska som andraspråk 3 på gymnasial nivå.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1, 100 poäng.

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2, 200 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk, nationell delkurs 1.

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3, 200 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk, nationell delkurs 2.

 

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4, 200 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk, nationell delkurs 3.

Svenska som andraspråk 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

 

Svenska som andraspråk 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk 1.

 

Svenska som andraspråk 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska som andraspråk 2.

Outdoor Study Group
Samantha
Harrison
  • Facebook
  • Twitter

Marketing Executive

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me.

Nästan där

Intresseanmälan

Svea Education

  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Instagram Ikon

Ditt meddelande har skickats!