Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk ger dig med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla din språkförmåga. Att kunna svenska är en förutsättning för att klara vidare studier och ta aktiv del i samhället och arbetslivet i Sverige.

 

På Svea Education har du möjlighet att läsa hela vägen från nationell delkurs 1 i grundläggande svenska som andraspråk, upp till svenska som andraspråk 3 på gymnasial nivå.

Svenska.png
Innehåll och upplägg 

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1, 100 poäng.

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2, 200 poäng

Bygger på kursen svenska som andraspråk, nationell delkurs 1.

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3, 200 poäng

Bygger på kursen svenska som andraspråk, nationell delkurs 2.

 

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4, 200 poäng

Bygger på kursen svenska som andraspråk, nationell delkurs 3.

Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

 

Svenska som andraspråk 2, 100 poäng

Bygger på kursen svenska som andraspråk 1.

 

Svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Bygger på kursen svenska som andraspråk 2.