top of page

Samhällskunskap och religion

Undervisning i samhällskunskap lär dig olika samhällsfrågor inom politiska, sociala och ekonomiska aspekter.

 

Ämnet religionskunskap lär dig om världens olika religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt. 

 

På Svea Education har du möjlighet att läsa upp till samhällskunskap 3, religionskunskap 2 och religionskunskap specialisering på gymnasial nivå.

Samhällskunskap.png
Innehåll och upplägg 

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.

 

Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
Bygger på kursen samhällskunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.

 

Samhällskunskap 1b, 100 poäng

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1a1 eller kursen samhällskunskap 1a2.

 

Samhällskunskap 2, 100 poäng
Bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.

 

Samhällskunskap 3, 100 poäng

Bygger på kursen samhällskunskap 2.

Religionskunskap 1, 50 poäng

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Religionskunskap 2, 50 poäng
Bygger på kursen religionskunskap 1.

Religionskunskap – specialisering, 100 poäng
Bygger på kursen religionskunskap 1.

bottom of page