Naturkunskap

Naturkunskap har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi.

Undervisningen utvecklar dina kunskaper inom naturvetenskap, och du lär dig att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll.

På Svea Education har du möjlighet att läsa hela vägen från delkurs 1a1 i grundläggande naturkunskap, upp till naturkunskap 2.

Naturskap.png
Innehåll och upplägg 

Naturkunskap 1a1, 50 poäng

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b.

 

Naturkunskap 1a2, 50 poäng

Bygger på naturkunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b.

Naturkunskap 1b, 100 poäng
Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1a1 eller kursen naturkunskap 1a2.

Naturkunskap 2, 100 poäng

Bygger på kursen naturkunskap 1a2 eller kursen naturkunskap 1b.