Matematik

Matematiken har en tusenårig gammal historia och ser likadan ut över hela världen. Undervisningen i ämnet matematik lär dig att utveckla din matematiska förmåga. Du får lära dig matematikens begrepp och metoder samt olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.

 

På Svea Education har du möjlighet att läsa hela vägen från delkurs 1 i grundläggande matematik, upp till matematik 5 och matematik specialisering på gymnasial nivå.

Matematik.png
Innehåll och upplägg 

Matematik 1a, 100 poäng
Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1b eller 1c. Kursen ska ingå i samtliga yrkesprogram.

 

Matematik 1b, 100 poäng

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1c. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Matematik 1c, 100 poäng

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1b. Kursen ska ingå i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Matematik 2a, 100 poäng

Bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 2b eller 2c.

 

Matematik 2b, 100 poäng

Bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 2a eller 2c.

 

Matematik 2c, 100 poäng

Bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 2a eller 2b.

 

Matematik 3b, 100 poäng

Bygger på kursen matematik 2a, 2b eller 2c. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 3c.

 

Matematik 3c, 100 poäng

Bygger på kursen matematik 2a, 2b eller 2c. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 3b.

 

Matematik 4, 100 poäng

Bygger på kursen matematik 3b eller 3c.

 

Matematik 5, 100 poäng

Bygger på kursen matematik 4.

 

Matematik – specialisering, 100 poäng

Bygger på kursen matematik 4 och kan läsas flera gånger med olika innehåll.