Fysik, kemi och biologi

Fysik, kemi och biologi är naturvetenskapliga ämnen som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. 

Undervisningen i de olika ämnena lär dig att utveckla kunskaper om begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder.

Fisik_Kemi_Biologi-10.png
Innehåll och upplägg 

Fysik 1a, 150 poäng
Bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1b1 eller kursen fysik 1b2.

 

Fysik 1b1, 100 poäng
Bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1a.

 

Fysik 1b2, 50 poäng
Bygger på kursen fysik 1b1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1a.

 

Fysik 2, 100 poäng
Bygger på kursen fysik 1a eller kursen fysik 1b2.

 

Fysik 3, 100 poäng
Bygger på kursen fysik 2.


 

Kemi 1, 100 poäng
Bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.

Kemi 2, 100 poäng
Bygger på kursen kemi 1.


Biologi 1, 100 poäng
Bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.

Biologi 2, 100 poäng
Bygger på kursen biologi 1.