top of page

Engelska

Engelska talas av många invånare världen över. Undervisningen i engelska lär dig att utveckla språk- och omvärldskunskaper så att du kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för olika syften.

 

På Svea Education har du möjlighet att läsa hela vägen från delkurs 1 i grundläggande engelska, upp till engelska 7 på gymnasial nivå.

Engelska_2.png
Innehåll och upplägg 

Engelska nationell delkurs 1, 100 poäng

Engelska nationell delkurs 2, 100 poäng

Bygger på kursen engelska nationell delkurs 1.

Engelska nationell delkurs 3, 200 poäng

Bygger på kursen engelska nationell delkurs 2.

Engelska nationell delkurs 4, 200 poäng

Bygger på kursen engelska nationell delkurs 3.

Engelska 5, 100 poäng

Bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

 

Engelska 6, 100 poäng

Bygger på kursen engelska 5.

 

Engelska 7, 100 poäng

Bygger på kursen engelska 6.

bottom of page