Engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften.

 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Hos oss på Svea Education har du möjlighet att läsa hela vägen från delkurs 1 i grundläggande engelska, upp till engelska 7 på gymnasial nivå.

 

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Engelska nationell delkurs 1, 100p.

Engelska nationell delkurs 2, 100p, som bygger på kursen engelska nationell delkurs 1.

Engelska nationell delkurs 3, 200p, som bygger på kursen engelska nationell delkurs 2.

Engelska nationell delkurs 4, 200p, som bygger på kursen engelska nationell delkurs 3.

Engelska 5, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

 

Engelska 6, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 5.

 

Engelska 7, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 6.

Intresseanmälan

Svea Education

Nästan där

Om Svea Education

Svea Education bildar tillsammans en familj av högkvalitativa utbildningar inom ekonomi, språk, barn och fritid samt vård och omsorg. 
Svea Education är en del av Svea Partners: Tillsammans bygger vi välfärden.

Kontakt

Knarrarnäsgatan 13

164 40, Kista, Sverige

08-25 90 00

info@sveaeducation.se

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon

© 2020  Svea Education AB