Ekonomi, handel och administration

Utbildningen ger dig kunskaper inom ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. 

 

Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling. 

 

Handel och administration handlar mycket om kontakter mellan människor och länder. Utbildningen utvecklar därför också din förmåga att möta människor i olika arbets-sammanhang.

Ekonomi.png
Innehåll och upplägg 

Administration 1, 100 poäng
Kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag. 

Administration 2, 100 poäng
Bygger på kursen administration 1. 

Affärsjuridik, 100 poäng

Kunskaper om juridiska begrepp, vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana. Eleverna lär sig även att identifiera, analysera och lösa juridiska problem.

 

Affärskommunikation, 100 poäng
Ger eleverna kunskaper i affärskommunikation och förmåga att framställa affärsdokument samt informations- och presentationsmaterial.

Företagsekonomi 1, 100 poäng
Om olika typer av företag och företagsformer. I samband med det lär sig eleverna hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.

Entreprenörskap och företagande, 100 poäng
Bygger på kursen företagsekonomi 1. Kursens syfte är att lära sig starta, driva, avsluta och utvärdera ett fiktivt företag.

Företagsekonomi 2, 100 poäng
Bygger på kursen företagsekonomi 1. 

 

Ledarskap och organisation, 100 poäng
Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa.

 

Marknadsföring, 100 poäng
Bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande. Kunskaper inom marknads- och omvärldsanalys.

Personaladministration, 100 poäng
Bygger på kursen administration 2. Kunskaper inom personalekonomi, löner, personalkostnader, personalavdelning, personalpolitik, arbetsrättslagar, arbetsmiljölagen och personalvård.

Redovisning 2, 100 poäng
Bygger på kursen företagsekonomi 2. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.