Dataskyddspolicy

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

Vi på Svea Education AB tar seriöst på den personliga integriteten för våra kunder och användare av våra tjänster. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

För att vi ska kunna leverera, utveckla, analysera och förbättra våra tjänster kräver det att vi behandlar personuppgifter.

Det här använder vi personuppgifter till

  • För att vi på Svea Education AB eller eventuella underbiträden ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter till bland annat.

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster vi levererar och administrera våra avtal med våra kunder.

  • För att installera, konfigurera, underhålla, säkra, utveckla, analysera och leverera våra tjänster.

  • Göra utskick i form av nyhetsbrev och skicka relevant information till rätt person gällande våra tjänster.

  • Dokumentationsändamål. Redovisnings- och bokföringsändamål.


Tredje part
Vi lämnar inte ut era personuppgifter till tredje part, däremot behandlas personuppgifter, om nödvändigt, med våra tjänsteleverantörer i samband med olika uppdrag.

Så här länge sparar vi personuppgifter
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs men inte mer än nödvändigt för att uppfylla våra ändamål med behandlingen eller för att fullgöra Svea Education ABs rättsliga skyldigheter.

Du bestämmer
Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.