Barnskötare/Elevassistent


Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av att arbeta med barn. Om du fascineras av barns oändliga fantasi och vill lära dig att förstå hur de tanker, så är det har utbildningen för dig.

 

Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare på förskola och familjedaghem, eller som elevassistent inom skol- och fritidsverksamhet.

Det är en grundläggande utbildning där du får lära dig om barns lärande och växande, pedagogik och omsorg. Vi följer redan nu den nationella utbildning som Skolverket har tagit fram, vilket ger dig goda förutsättningar på arbetsmarknaden.

 

 

Hos oss får du en god utbildning med speciellt fokus på ett etiskt förhållningssätt både till individer och till gruppen. Du får lära dig att leka med och att ta hand om barn, samtidigt som du stimulerar deras utvecklande.

För att nå formell behörighet läser du efter grundutbildningen en fördjupning inom ett område du är intresserad av. Som del av utbildningen ingår också arbetsförlagt lärande (APL).

Paketet går också att läsa samtidigt som du läser grundläggande svenska. Hos oss finns modersmålsstödjare och behöriga lärare med lång erfarenhet av att arbeta med svenska som andraspråk kombinerat med yrkesutbildning.

För att kunna kombinera studier med arbete har du möjlighet att läsa på hel- och deltid samt på distans.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Grundutbildningen

Grundutbildningen till barnskötare/elevassistent omfattar 45 veckors studier på helfart, 90 veckor om du studerar på halvfart. Läser du heltid innebär det tre lektionstillfälle i veckan under 45 veckor. Läser du halvtid är det två lektionstillfällen i veckan under 90 veckor. Du kan läsa bägge upplägg på distans och då krävs endast närvaro under tentamenstillfällen.

 

Teori varvas med praktiska övningar. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt. Följande kurser ingår i utbildningen:

Grundläggande vård och omsorg

Hälsopedagogik (HALHAL0)

Kommunikation

Lärande och utveckling

Människors miljöer

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiskt ledarskap

Etnicitet och kulturmöten
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)

Basutbildningen på 900p kan användas som del av det nationella yrkespaketet med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet.

För att få examen krävs det även att du läser valfria kurser genom ett påbyggnadspaket från programfördjupningen inom barn- och fritidsprogrammet. Utbildningen i sin helhet avser att ge eleven kunskaper för arbete som barnskötare eller elevassistent. Totala poäng 1300.

Valbara programfördjupningar

Pedagogisk verksamhet

Barns lärande och växande (PEDBAS0)

Pedagogiskt arbete (PEGPEA0)

Skapande verksamhet (PEGSKP0)

*Du kan även läsa den fristående kursen Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) för att få examen till elevassistent.

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 

  • Förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.

  • Förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.

  • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

  • Kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.

  • Kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.

  • Kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisations frågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

  • Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Kurslitteratur

Se vår litteraturlista för information om aktuell kurslitteratur.

APL

Som del av utbildning ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vänligen notera att vissa APL-platser kräver att eleven har ett godkänt hälsointyg för att få göra sin praktik.

Betyg

Deltagare kan ansöka om betygsutdrag hos Vuxenutbildningen i sin hemkommun och på så sätt erhålla betyg. Kontakta Vuxenutbildningen i lämplig kommun för mer information.

Plats

Kista

Intresseanmälan

Svea Education

Nästan där

Om Svea Education

Svea Education bildar tillsammans en familj av högkvalitativa utbildningar inom ekonomi, språk, barn och fritid samt vård och omsorg. 
Svea Education är en del av Svea Partners: Tillsammans bygger vi välfärden.

Kontakt

Knarrarnäsgatan 13

164 40, Kista, Sverige

08-25 90 00

info@sveaeducation.se

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon

© 2020  Svea Education AB