SveaEducation_Web_Banskotare-05.png

Studera till barnskötare eller elevassistent

Utbildning för dig som vill arbeta med barn

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare på förskola och familjedaghem, eller som elevassistent inom skol- och fritidsverksamhet. Programmet är uppdelat i två olika inriktningar: barnskötare eller elevassistent.

Programfördjupning

För att ta examen krävs det att man läser en programfördjupning i den inriktning man vill jobba inom:
 

Barnskötare

 • Barns lärande och växande (PEDBAS0)

 • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0)

 • Skapande verksamhet (PEGSKP0)

Elevassistent

 • Barns lärande och växande (PEDBAS0)

 • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0)

 • Specialpedagogik 2 (SPCSPE02)

Framtidsutsikter och lön

Medellönen för en barnskötare ligger på 24.400 kronor i månaden och medellönen för en elevassistent ligger på 25.000 kronor i månaden. Det finns goda möjligheter till att få jobb.

3 januari

Nästa kursstart

7 november

Sista ansökningsdatum

Det här kommer du att lära dig

 • Förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.

 • Förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

 • Kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.

 • Kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.

 • Kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisations frågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.​

 • Grundläggande vård och omsorg 

 • Hälsopedagogik

 • Kommunikation

 • Lärande och utveckling

 • Människors miljöer

 • Pedagogiska teorier och praktiker

 • Pedagogiskt ledarskap

 • Etnicitet och kulturmöten 

 • Specialpedagogik 1

 

Totalpoäng: 1300

De gemensamma kurserna är 900 poäng och programfördjupning 400 poäng.

 

Se kurslitteratur här 

​Gemensamma kurser för båda inriktningarna

Behörighet

För att bli barnskötare eller elevassistent krävs det godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Saknar du behörighet genom svenska som andraspråk?

Har du avklarat din SFI, går programmet att kombinera med att samtidigt läsa svenska som andraspråk . Vi har behöriga lärare med lång erfarenhet av att arbeta med svenska som andraspråk kombinerat med yrkesutbildning.

Har du några frågor?

Studera hos Svea Education

Drömmer du om att få arbeta med barn och deras utveckling? Då passar jobbet som barnskötare eller elevassistent utmärkt för dig.